Slidre bygg & prosjektering as, 2966 Slidre  ::  tel 61:34:42:99  ::  post@slidre-bygg.no

Restaurering

Etterspørsel etter gamle teknikker

Slidre bygg & prosjektering as restaurerer og rehabiliterer alle typer bygg. Restaurering av stein- og stavkirker er blant arbeidene vi utfører. Her er det kommunen som gir oppdraget, mens biskopen – som formell byggeier – godkjenner løsningen sammen med Riksantikvaren.

 

Vi rehabiliterer/restaurerer også eldre hus og hytter, men i dag er det fremfor alt nye byggprosjekter som nyttiggjør seg vår kompetanse på gamle teknikker. Blant annet opplever vi at arkitekter spesifikt etterspør slike under oppføring av nybygg der det f.eks. er ønsket et torvtak i kontrast til det nye og moderne uttrykket.

Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Lomen stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Reinli stavkyrkje
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Sørre Berge
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje
Høre stavkyrkje

Restaurering

Slidre bygg & prosjektering as, 2966 Slidre

tel 61:34:42:99  ::  post@slidre-bygg.no