Realiser hyttedrømmen

Realiser hyttedrømmen uten økonomisk risiko

Valdres er landets største hytteregion med til sammen nesten 17.700 registrerte hytter i 2016. Samtidig er hytteturismen økende, og det er i dette markedet at Slidre bygg & prosjektering as har sin største virksomhet. – Ved å ta prosjektgjennomføringen fra A til Å, slipper oppdragsgiver den økonomiske risikoen, sier Steinar Trøen, daglig leder i bedriften.

 

Stadig flere av oss ønsker å bygge hytte men kanskje skorter det på både kunnskap og tid. Det er lett å gå seg bort i et ukjent terreng av byggeregler, søknadsprosesser og materialvalg. Like enkelt er det å miste oversikten på kostnadene. Å velge en profesjonell aktør som påtar seg oppføring av hyttedrømmen i sin helhet, viser seg som regel å være en risikofri og smart investering. Og ikke behøver det å bli dyrere. Snarere tvert imot.

 

Samordning og ansvar på ett sted

Slidre bygg & prosjektering as har som mål å levere hytter av høy standard. Fordelene er mange ved å benytte bedriften som din «forlengede arm» og faglige alibi i byggprosessen. Bedriften oppnår gunstige priser på materialer, har all kontroll på leveranser og koordinerer elektrikere, murere og snekkere i forhold til fremdrift. Og er det noe som ikke går etter planen, ligger ansvaret hos oss.

 

– Mange har trolig erfart at misforståelser og skader kan oppstå i byggprosesser. Snekkeren skylder på mureren. Mureren skylder på elektrikeren, og du har det gående. Har du i tillegg bygg-regien selv, innebærer dette økonomisk risiko. Med oss som ansvarlig, er det bare én å henge på knaggen dersom uhellet er ute. Og da skal heller ikke oppdragsgiver ta kostnadene, sier Trøen.

 

Håndtering av komplisert regelverk

De siste årene er søknadsprosessene relatert til byggesaker betraktelig utvidet. Byggereglene er ikke bare mange, men de er også kompliserte. Slidre bygg & prosjektering as følger utviklingen kontinuerlig, og utfører alle søknader innenfor sitt område.

– Mange har lett for å tenke pris fremfor kvalitet. Jeg må nesten si dessverre, påpeker Steinar Trøen, og fortsetter: – I dag forventer kundene nøkkelferdige produkter av høy kvalitet. Trår man feil i forhold til regelverket, er man fort ute å kjøre økonomisk. For oss er det avgjørende å gi kunden sikkerhet, både i form av bankgarantier og visshet om at søknadsprosessen utføres som den skal.

 

Bostadoppføringsloven er eksempelvis helt sentral. Denne regulerer dine rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig, og ved kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er ferdig når avtalen inngås.

 

Vil du skaffe deg en oversikt over øvrige viktige regler, anbefales å søke opp disse hos Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat), som er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket.

 

Fornøyde kunder gir nye oppdrag

Slidre bygg & prosjektering as lever godt på dagens nivå. 19 ansatte er i sving daglig, økonomien er stabil og det er ingen planer om å bli vesentlig større.

 

– Vi var på et tidspunkt oppe i 26 ansatte, men vi vurderer dagens størrelsesorden som langt bedre. Med vårt kvalitetsfokus et det viktigste å levere det vi lover. Det klarer vi ved å konsentrere arbeidene på færre oppdrag fremfor å påta oss flest mulig. Ja, rett og slett kvalitet fremfor kvantitet, sier Trøen.

 

Nettopp dette nyter bedriften godt av. Uten å bruke store ressurser på markedsføring, har Slidre bygg & prosjektering as jevn pågang av forespørsler om nye oppføringer. Fornøyde kunder er rause med framsnakking – en ikke ubetydelig verdi for en virksomhet i utkantkommuner som Vestre Slidre.

– Her er det uten tvil jungeltelegrafen som råder, smiler Steinar Trøen.

 

Lokal forankring = verdifull kunnskap

Med beliggenhet i nærhet til populære hyttedestinasjoner – og likeså med ansatte fra det omkringliggende området – innehar Slidre bygg & prosjektering as en kompetanse som må anses minst like viktig som den mer tekniske delen av et byggprosjekt; Kunnskap om lokale forhold.

 

Som hyttebygger har du kanskje valgt ut et bestemt utvendig panel. Men det er ikke dermed gitt at den er optimal på en fjellhytte i Valdres. Likeledes kan du ha sett for deg plassering av hytta på tomta, uten at denne nødvendigvis tar høyde for hvordan snøen hoper seg opp vinterstid.

 

– Dette er viktig, konstaterer Trøen. – Å bygge hytte på fjellet, er noe helt annet enn å bygge hytte ved sjøen. Materialene har ulike egenskaper i ulike miljøer. Det må tas høyde for fuktig eller tørt vær. Grunnforhold er også essensielt. Og er det mye vind eller ikke? På fjellet må hytta kunne tåle en trøkk i ekstremvær. Vi gir gjerne nyttige råd og tips, og veileder oppdragsgivere til fornuftige valg med mål om at sluttresultatet skal stå til forventningene.

 

Den daglige oppfølgningen under et byggprosjekt er dessuten uvurderlig. Fremdrift er et stikkord for så vel kunde som byggansvarlig, og møter man på en utfordring, gjelder det å være løsningsorientert.

 

– Hyttebyggeren anno 2017 har andre preferanser enn tidligere. Det skal ofte være nytt, moderne og komfortabelt, og gjerne i kombinasjon med et personlig uttrykk. Noen ganger settes vi på prøve. Men det er desto mer givende å løse utradisjonelle utfordringer. Vi finner velfungerende løsninger uten at det går på bekostning av fremdriften. Det meste er nemlig mulig, avslutter daglig leder Steinar Trøen i Slidre bygg & prosjektering as.

Slidre bygg & prosjektering as, 2966 Slidre  ::  tel 61:34:42:99  ::  post@slidre-bygg.no

Slidre bygg & prosjektering as, 2966 Slidre

tel 61:34:42:99  ::  post@slidre-bygg.no